Praksis

Første spilledag:

 • Er første tirsdag i september.
 • Denne dag er samtidig første dag i den nye turnering.

Turneringer:

 • Enkeltaftensturneringer er altid alle mod alle.

Præmier:

 • Et par kan max få 2 præmier pr. halvsæson incl friaften turneringer
 • Præmier gives til 1. og 2. pladsen i alle rækker
 • Ved holdturneringer gives kun præmie til nr. 1
 • Har et par fået 2 præmier gives præmien til 3. pladsen og så fremdeles
 • Ved enkeltaftensturneringer uddeles kun præmie til førstepladsen

Substitutter:

 • Et par/et medlem er selv forpligtet til at søge for substitut(ter)
 • Et par tilskrives den score substitut(ter) opnår.
 • Der er sørget for kaffe/kage til substitutter (der er 4 ekstra stk. kage (klubben betaler)). Er der behov for yderligere “substitutkage” kan dette hentes, og der noteres på den opsatte liste. Klubben vil så senere afregne med aktivitetscenteret.
 • Justering af score ved dobbeltsubstitut. Ved brug af dobbeltsubstitut i parturnering kan der som maksimum opnås middelscore + 10% af rækkens  middelscore.

Op- og nedrykning:

 • Der rykkes 2 par op og ned fra henholdsvis B og A rækken efter hver parturnering